Przejdź do treści

Jedno z pytań było błędnie sformułowane – czy mogę to gdzieś zgłosić?

Question categories:

W przypadku poważnych wątpliwości co do treści danego pytania w teście skontaktuj się z nami, wyłącznie za pośrednictwem strony EPSO (dział kontaktów z kandydatami), w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia, w którym odbyły się Twoje testy komputerowe. Opisz, czego dotyczyło pytanie (jego treść), tak aby umożliwić nam jego wyszukanie w bazie, i wyraźnie wyjaśnij, na czym polega domniemany błąd. Podaj również swój numer kandydata (zob. odpowiedni załącznik do ogłoszenia o konkursie).

Jeżeli okaże się, że mimo dokładnej kontroli jakości pytanie nie spełnia określonych przez EPSO surowych kryteriów jakości, zastosowane zostaną środki naprawcze:

  • pytanie zostanie poprawione lub usunięte z bazy pytań
  • pytanie zostanie unieważnione („zneutralizowane”), a punkty za nie zostaną rozdzielone pomiędzy pozostałe pytania w teście
  • jeżeli zastosowana zostanie procedura neutralizacji, w szczegółowych wynikach pytanie zostanie oznaczone literą „N”.