Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy podczas wstępnej selekcji na podstawie kwalifikacji komisja konkursowa wzięła pod uwagę całość mojego zgłoszenia?

Nie. Komisja konkursowa dokonuje wstępnej selekcji na podstawie kwalifikacji WYŁĄCZNIE w oparciu o informacje podane w zakładce „ocena zdolności” w Twoim zgłoszeniu.