Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Dlaczego uzyskałem taki słaby wynik w testach wstępnych?

Question categories:

Przekonanie każdego kandydata co do tego, jak powinien zostać oceniony jego test, jest subiektywne. Nie może ono zastąpić oceny dokonanej przez komisję konkursową. Opinia kandydata nie stanowi niepodważalnego dowodu na to, że komisja popełniła oczywisty błąd.

Niski wynik może wynikać z różnych przyczyn – komisja konkursowa przyznaje punkty w oparciu o ustanowione kryteria oceny i uwagi oceniającego.

Na przykład w przypadku testów z tłumaczenia pisemnego punkty są odejmowane za:

  • pominięcia
  • błędy znaczeniowe, gramatyczne i terminologiczne oraz styl nieodpowiednio dobrany do treści
  • trudności z oddaniem sensu
  • braki w słownictwie wymaganym do przetłumaczenia tekstu
  • niedokończone tłumaczenie
  • itp.

Należy wziąć pod uwagę, że z prawnego punktu widzenia:

  • testy są sprawdzane w sposób zapewniający anonimowość ich autorów – oceniają je wykwalifikowane osoby używające do tego celu arkusza ocen
  • osoby te przestrzegają ścisłych wytycznych pod względem standardów jakości
  • punkty są odejmowane za błędy (w przypadku testów tłumaczeniowych).