Przejdź do treści

Zauważyłem rozbieżności między uwagami dotyczącymi rozmowy badającej poziom wiedzy a wynikiem, który uzyskałem na etapie „oceny zdolności” (talent screener). Czy możliwe, że jest to wynikiem błędu?

Tzw. talent screener to etap, na którym selekcja jest przeprowadzana wyłącznie w oparciu o informacje podane przez kandydatów w zakładce „ocena zdolności” formularza zgłoszeniowego, natomiast rozmowa badająca poziom wiedzy jest wprawdzie prowadzona w oparciu o informacje zamieszczone w tej zakładce, ale ma na celu ocenę konkretnych kompetencji. Ponieważ wyniki mogą się różnić w zależności od tego, jak kandydat wypadł na danym etapie, wysoki wynik „oceny zdolności” niekoniecznie musi pociągać za sobą wysoki wynik na etapie rozmowy.