Przejdź do treści

Czy mogę złożyć skargę administracyjną (na mocy art. 90), zanim otrzymam odpowiedź w sprawie weryfikacji decyzji (dotyczącej tej samej kwestii)?

Question categories:

Nie. Jeśli nadal będziesz uważać to za konieczne, możesz to zrobić dopiero po otrzymaniu tej odpowiedzi. Skarga administracyjna na mocy art. 90 musi zostać oparta na decyzji, która ma niekorzystny wpływ na Twój status prawny jako kandydata, tj. w tym przypadku na negatywnej odpowiedzi komisji konkursowej na wniosek o weryfikację. Termin na złożenie takiej skargi wynosi trzy miesiące od powiadomienia Cię o decyzji, którą zamierzasz podważyć.