Przejdź do treści

Czy mogę wnieść sprawę do sądu?

Question categories:

Każdy kandydat może wnieść do sądu sprawę przeciwko decyzji podjętej przez komisję konkursową lub organ powołujący, jeśli decyzja ta negatywnie wpływa na jego status prawny jako kandydata.

Odwołanie musi zostać wysłane do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w terminie trzech miesięcy i 10 dni od powiadomienia kandydata o decyzji, którą chce zakwestionować.

Sąd do spraw Służby Publicznej może unieważnić zakwestionowaną decyzję, ale nie może jej zmienić.