Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Podczas testów oceny zintegrowanej / etapu oceny zintegrowanej być może będę musiał konkurować z kandydatami, którzy będą w nich brać udział w swoim języku ojczystym. Czy nie jest to niesprawiedliwe?

Question categories:

Podczas oceny zintegrowanej członkowie komisji selekcyjnej nie oceniają Twojej znajomości danego języka. Za poziom znajomości języka nie dodaje się (ani nie odejmuje) żadnych punktów. Celem testów oceny zintegrowanej / etapu oceny zintegrowanej jest dokonanie oceny kandydatów wyłącznie na podstawie ich kompetencji (zob. ogłoszenie o konkursie). Oceniany jest każdy z osobna, kandydaci nie są ze sobą porównywani.