Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co nastąpi po zakończeniu oceny zintegrowanej?

Po zakończeniu testów oceny zintegrowanej otrzymasz raport komisji konkursowej w formie paszportu kompetencji, a także pismo informujące o Twoich wynikach.

Paszport kompetencji składa się z:

  • ogólnego opisu wymogów dotyczących poszczególnych kompetencji
  • przeglądu słabych i mocnych stron kandydata
  • głównych wniosków dotyczących każdej z kompetencji
  • wyników kandydata w odniesieniu do każdej z kompetencji.

Paszporty kompetencji laureatów zostaną udostępnione działom HR w instytucjach UE do celów procedury rekrutacyjnej.

Laureaci otrzymają dalsze informacje na temat procesu rekrutacji.