Przejdź do treści

Podczas naboru EPSO/CAST/P1-4/2015 zdałem testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia, ale nie zdałem testów badających poziom kompetencji. Czy w ramach stałej procedury naboru CAST mogę przystąpić tylko do testów sprawdzających kompetencje?

Question categories:

Nie. Jeżeli w ramach EPSO/CAST/P1-4/2015 zdałeś wyłącznie testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia, jeśli znów zostaniesz wybrany podczas wstępnej selekcji w ramach stałej procedury naboru CAST (zob. więcej informacji na temat tej procedury naboru), będziesz musiał przystąpić do wszystkich testów (zarówno sprawdzających umiejętności logicznego myślenia, jak i kompetencje).