Przejdź do treści

Czy mogę poprosić o wpisanie bardziej szczegółowych uwag w moim paszporcie kompetencji?

Question categories:

Paszport ma za zadanie pokazać ogólny obraz mocnych i słabych stron kandydata w odniesieniu do każdej z kompetencji. EPSO wypełnia paszport kompetencji w trosce o zachowanie przejrzystości. Jego wypełnienie nie jest jednak obowiązkiem EPSO, ponieważ już samo podanie ocen uzyskanych za każdą kompetencję stanowi adekwatne i wystarczające uzasadnienie decyzji komisji.