Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Podczas wypełniania formularza zgłoszenia występują problemy techniczne. Co mam zrobić?

Systemy EPSO współpracują z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. W przypadku wystąpienia problemów zanim skontaktujesz się z nami, spróbuj najpierw zmienić przeglądarkę. Korzystanie z urządzeń mobilnych przy wypełnianiu formularza zgłoszenia nie jest zalecane.

Radzimy też nie korzystać z przycisków „Dalej” i „Wstecz” w przeglądarce, aby przejść z jednej części formularza do innej lub od jednego zgłoszenia do innego (np. żeby uzyskać dostęp do danych z poprzednich zgłoszeń). Zamiast tego zalecamy korzystanie z przycisków widocznych na ekranie (Back to account / Powrót na konto).

Kopiować tekst można tylko z pliku tekstowego (.txt) przy użyciu prostego edytora tekstu (np. Notepad w Windows, TextEdit w Mac OS X), aby uniknąć wprowadzenia zbędnych spacji lub nieobsługiwanych znaków. 

Jeśli zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego nie jest możliwe, należy otworzyć w nim zakładkę „Overview” (Podsumowanie). Brakujące lub błędnie wpisane informacje wyświetlą się na czerwono.

W przypadku utrzymujących się problemów należy skontaktować się z działem EPSO ds. kontaktów z kandydatami, najlepiej od razu i koniecznie na długo przed upływem terminu, ponieważ nie możemy zagwarantować odpowiedzi, jeśli pytanie zostanie wysłane mniej niż pięć dni przed upływem terminu. Uwaga: zgłoszenia niewysłane w terminie są dyskwalifikowane.