Przejdź do treści

Czy w drodze wstępnej selekcji mogę zostać wyłoniony w odniesieniu do więcej niż jednego profilu zawodowego lub więcej niż jednej grupy funkcyjnej?

Question categories:

Tak, w ramach wstępnej selekcji kandydat może zostać wyłoniony w odniesieniu do więcej niż jednego profilu zawodowego lub więcej niż jednej grupy funkcyjnej.

Jeżeli kandydat zostanie wstępnie wyłoniony więcej niż raz (przez różne działy prowadzące rekrutację), ale dla tego samego profilu zawodowego w tej samej grupie funkcyjnej, będzie musiał zdać testy tylko raz.

Jeżeli zostanie wstępnie wyłoniony w odniesieniu do różnych profili zawodowych / grup funkcyjnych, zaproszenia do udziału w testach dotyczących tych profili/grup zostaną mu wysłane w tej samej kolejności, w jakiej działy prowadzące rekrutację wysłały do EPSO wnioski w tej sprawie.

Ani działy prowadzące rekrutację, ani kandydaci, ani EPSO nie mają wpływu na kolejność przetwarzania wniosków o zaproszenie na testy.

Kandydaci, którzy zdali już testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia, mogą zostać zaproszeni na testy sprawdzające kompetencje* dla różnych profili zawodowych organizowane w tym samym okresie przeprowadzania testów.

* Kandydaci na stanowiska o profilu lingwistycznym (korektorzy i tłumacze) zamiast testu kompetencji zdają test sprawdzający rozumienie języka.