Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy mogę zmienić termin studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray lub testu tłumaczenia pisemnego?

Kandydaci nie mogą zmienić dnia ani godziny studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu, symulacji typu e-tray ani testu tłumaczenia pisemnego.