Przejdź do treści

Co to jest ocena zdolności („Talent Screener”) i na czym polega?

Ocena zdolności ma pomóc komisjom dokonującym wyboru kandydatów w ramach konkursów na specjalistów w wyłonieniu tych kandydatów, których profile w największym stopniu odpowiadają kryteriom określonym w ogłoszeniu o konkursie i obowiązkom wymaganym na danym stanowisku.

Kandydaci muszą odpowiedzieć na szereg pytań wyświetlających się w części „Talent Screener” w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Pytania są opracowywane na podstawie kryteriów wyboru podanych w ogłoszeniu o konkursie, a odpowiedzi ocenia komisja konkursowa.

Wszyscy kandydaci biorący udział w konkursie odpowiadają na ten sam zestaw pytań, a zatem odpowiedzi każdego z kandydatów mają taką samą strukturę, co ułatwia komisji konkursowej przeprowadzenie rzetelnej, obiektywnej oceny porównawczej kwalifikacji wszystkich kandydatów.

Taka obiektywna ocena jest zagwarantowana dzięki temu, że komisja konkursowa używa tych samych, ustanowionych wcześniej kryteriów w odniesieniu do wszystkich kandydatów, którzy zdają konkurs w tej samej dziedzinie.