Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób określany jest „próg”?

W celu określenia progu sporządza się listę kandydatów według uzyskanych przez nich punktów w porządku malejącym. Komisja wyznacza następnie kandydatów, którzy zajmują najwyższe miejsca i mogą zostać zaproszeni do następnego etapu konkursu (zob. pytanie: „Ilu kandydatów przejdzie z etapu oceny zdolności do następnego etapu?”). Próg to wynik kandydata, który na tej liście zajmuje ostatnie miejsce.