Przejdź do treści

Ilu kandydatów przejdzie z etapu oceny zdolności („Talent Screener”) do następnego etapu?

Informację o tym, ilu kandydatów zostanie dopuszczonych do następnego etapu konkursu, można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie. Liczba ta jest często ustalana jako maksymalnie trzykrotność liczby laureatów.