Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Kiedy otrzymam wyniki testów wielokrotnego wyboru?

  • Kandydat nie otrzymuje wyników testów w ośrodku egzaminacyjnym. Są one przekazywane za pośrednictwem konta EPSO zazwyczaj w ciągu 3–5 tygodni od zakończenia testów.
  • Zanim wyniki zostaną opublikowane, komisja konkursowa (w przypadku konkursów) lub EPSO (w przypadku procedur naboru CAST) sprawdza ich poprawność i je zatwierdza. Poinformowany o wynikach kandydat nie może już zakwestionować poprawności pytań.