Przejdź do treści

Dlaczego EPSO stosuje komputerowe testy wielokrotnego wyboru?

Question categories:

Głównym celem testów zdolności kognitywnych organizowanych przez EPSO jest oszacowanie najważniejszych umiejętności rozumowania u wszystkich potencjalnych przyszłych urzędników UE, a nie tylko ograniczenie liczby kandydatów. Testy te zostały opracowane w oparciu o potwierdzone badania naukowe i pozwalają w możliwie największym stopniu przewidzieć wartość przyszłych wyników w pracy (w porównaniu z testami badającymi wyłącznie wiedzę). Mimo że kandydaci biorący udział w tym samym konkursie nie odpowiadają na te same pytania, stopień trudności testów rozwiązywanych przez każdego kandydata jest identyczny, co zapewnia wszystkim równe traktowanie. Ważność i wiarygodność komputerowych testów wielokrotnego wyboru została potwierdzona przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał potwierdził również, że testy te są zgodne z zasadą sprawiedliwego i równego traktowania. Jednocześnie testy komputerowe umożliwiają EPSO przetestowanie kilkudziesięciu tysięcy kandydatów w wielu różnych miejscach w bardzo krótkim czasie (30 tys. osób w ciągu ok. 4 tygodni) w sprawny i przyjazny dla użytkownika sposób (wszyscy kandydaci nie muszą zdawać testów w tym samym dniu i o tej samej godzinie).