Przejdź do treści

W jaki sposób sprawdzane są wiedza o UE i motywacja kandydatów do pracy dla UE?

Question categories:
Potrzeba aktywnego współuczestnictwa w projekcie europejskim pozostaje jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę w procesie poszukiwania potencjalnych kandydatów i naboru pracowników. Wiedza o UE i motywacja do pracy dla UE są sprawdzane na różnych etapach procedury naboru:
  • przy pomocy elektronicznego formularza samooceny, który kandydat wypełnia przed wysłaniem swojego zgłoszenia
  • za pośrednictwem samego zgłoszenia, w którym kandydaci podają informacje o wszelkim doświadczeniu zawodowym i studiach związanych z tematyką unijną i opisują swoją motywację do pracy dla UE
  • a także podczas testów oceny zintegrowanej, ponieważ oparte są one na scenariuszach pracy w instytucjach imitujących rzeczywiste warunki. Scenariusze te są opracowywane przez urzędników instytucji europejskich w oparciu o sytuacje z życia wzięte. Testy te wymagają dogłębnego zrozumienia, czym zajmują się instytucje, jaka jest ich rola i w jaki sposób współpracują ze sobą
  • podczas testów oceny zintegrowanej z kandydatami biorącymi udział w konkursie na administratorów z wykształceniem wyższym przeprowadzana jest również rozmowa badająca motywację, podczas której zadawane są im pytania na tematy takie jak: powody zainteresowania pracą dla instytucji UE, znajomość wartości UE i ich poszanowanie, zrozumienie obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed UE, oczekiwania dotyczące kariery w instytucjach UE, a także wiedza na temat UE, historii integracji europejskiej, instytucji UE i głównych obszarów polityki UE.