Przejdź do treści

W jaki sposób opracowywane są testy EPSO?

Question categories:

Testy EPSO są opracowywane i ściśle monitorowane przez zespół zatrudnionych w EPSO psychologów pracy oraz starannie dobranych członków komisji konkursowych z różnych instytucji UE. EPSO śledzi na bieżąco innowacje w dziedzinie metod testowania opartych na wynikach badań naukowych, co pozwoliło mu wprowadzić w ostatnich latach do swoich procedur naboru nowe testy, takie jak symulacja typu e-tray i rozmowy kwalifikacyjne przez internet. Jednocześnie EPSO musi także uwzględniać złożone ramy prawne, które określają warunki jego działania, jak również wymogi wynikające z testowania kandydatów w różnych częściach świata, czasami nawet w 24 językach jednocześnie.