Przejdź do treści

W każdym konkursie, w którym biorę udział, uzyskuję inne wyniki komputerowych testów wielokrotnego wyboru.

Question categories:

To normalna sytuacja. Należy pamiętać, że o poziomie trudności komputerowych testów wielokrotnego wyboru decyduje komisja konkursowa odpowiadająca za dany konkurs. Poziom ten różni się zatem w zależności od konkursu, dlatego porównywanie swoich wyników z konkursów z różnych lat lub o różnym profilu niczemu nie służy. Wprawdzie niektóre pytania mogą być do siebie podobne lub nawet wystąpić ponownie, jednak baza danych EPSO zawiera ponad 80 tys. pytań i jest, według ekspertów w tej dziedzinie, jedną z największych tego typu baz na świecie.