Przejdź do treści

Jakość tłumaczenia testów na niektóre języki jest lepsza niż na inne.

Question categories:

Testy i ich elementy składowe są tłumaczone przez zawodowych tłumaczy zatrudnionych w instytucjach UE. Tłumaczenia są poddawane rygorystycznej kontroli jakości, zanim zostaną zamieszczone w bazie danych.

Regularnie przeprowadzane są kontrole jakości poszczególnych elementów komputerowych testów wielokrotnego wyboru (według języka, pytania itp.), aby wykryć wszelkie potencjalne problemy i im zaradzić. Zakwestionowane przez kandydatów elementy testów weryfikuje komisja konkursowa. Jeśli komisja uzna, że elementy te są problematyczne, są one unieważniane w odniesieniu do wszystkich kandydatów, którzy mieli je w swoich testach, a następnie usuwa się je z bazy testów, aby nie wystąpiły w kolejnych konkursach. W rzeczywistości liczba pytań wielokrotnego wyboru, które dotąd zostały unieważnione, jest bardzo mała i waha się w granicach między 0,09 proc. a 0,33 proc. w stosunku do liczby ogółem elementów składowych testów wielokrotnego wyboru znajdujących się w bazie.

Przykłady testów EPSO (różne rodzaje w różnych językach) są dostępne na stronie z przykładowymi testami.