Przejdź do treści

Jedno z pytań w teście wielokrotnego wyboru w ramach stałej procedury naboru CAST było błędnie sformułowane – gdzie mogę to zgłosić?

W przypadku poważnych wątpliwości co do treści danego pytania skontaktuj się z działem kontaktów z kandydatami urzędu EPSO w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia, w którym odbył się test. Pamiętaj o podaniu szczegółowego wyjaśnienia i swojego numeru kandydata (zob. opis procedury w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania).

Jeżeli okaże się, że pytanie nie spełnia kryteriów jakości EPSO, podjęte zostaną następujące działania:
- pytanie zostanie poprawione lub usunięte z bazy pytań
- w przypadku gdy EPSO uzna, że sytuacja miała negatywny wpływ na kandydata, mogą zostać podjęte działania naprawcze.