Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakimi umiejętnościami muszą się wykazać kandydaci podczas testów stosowanych w konkursach?

Instytucje poszukują utalentowanych kandydatów o silnej motywacji, którzy są w stanie wykazać, że posiadają następujące umiejętności o charakterze ogólnym:

  • umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów: dostrzeganie najważniejszych faktów w skomplikowanych zagadnieniach oraz znajdowanie kreatywnych i praktycznych rozwiązań
  • umiejętności komunikacyjne: jasne i precyzyjne wyrażanie się, zarówno w mowie, jak i na piśmie
  • dbałość o jakość i wydajność pracy: podejmowanie osobistej odpowiedzialności za wykonanie zadania zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych procedur oraz wykazywanie się inicjatywą
  • uczenie się i rozwój osobisty: rozwijanie i doskonalenie własnych umiejętności oraz znajomości swojej organizacji i otoczenia, w którym ona funkcjonuje
  • ustalanie priorytetów i organizacja: przywiązywanie największej wagi do najważniejszych zadań, wykazywanie się elastycznością i efektywne organizowanie swojej pracy
  • odporność na stres: skuteczne działanie pomimo dużego natężenia pracy, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i dostosowywanie się do zmieniającego się środowiska pracy
  • umiejętność pracy w zespole: umiejętność współpracy z bezpośrednimi współpracownikami lub pracownikami innych jednostek organizacyjnych i poszanowanie odmienności innych ludzi
  • zdolności przywódcze (tylko w przypadku administratorów): zarządzanie ludźmi, wspieranie ich rozwoju i motywowanie ich do osiągania wyników.

Ponadto w przypadku stanowisk o bardziej specjalistycznym profilu instytucje poszukują kandydatów, którzy posiadają wysokie kwalifikacje w swojej dziedzinie. Informacje na temat kompetencji wymaganych w danej dziedzinie oraz testów mających na celu ocenę umiejętności o charakterze ogólnym i kompetencji związanych z dziedziną konkursu znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

EPSO planuje korzystać od 2023 r. z nowych ram kompetencji. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.