Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób mogę zmienić termin zdawania testów komputerowych w ramach stałej procedury naboru CAST?

W okresach przewidzianych na rezerwowanie terminu i przeprowadzanie testów można zmienić termin testów wielokrotnego wyboru, w miarę dostępności wolnych terminów i o ile zostaną spełnione warunki wymienione poniżej.

  • Ze zmianą należy poczekać do momentu, kiedy potwierdzenie pierwotnej rezerwacji pojawi się na koncie EPSO kandydata (zwykle w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji), ponieważ będzie ono zawierać link, numer potwierdzenia i kod potrzebne do zmiany terminu.
  • Zarezerwowany termin testów można zmienić najpóźniej dzień przed pierwotnie wybraną datą.
  • Wybrać można wyłącznie nowy termin dostępny w tym samym okresie przeprowadzania testów. Wyboru dokonuje się spośród terminów widocznych w systemie.
  • Istnieje możliwość zmiany lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego (w zależności od dostępności).
  • Kolejne kroki prowadzące do zmiany terminu należy doprowadzić do końca (aż do ostatniego ekranu), w przeciwnym razie ważny pozostanie pierwotnie wybrany termin.
  • Zaktualizowane potwierdzenie rezerwacji należy wydrukować i przynieść do ośrodka egzaminacyjnego. 

Jak zmienić zarezerwowany termin – zrzuty ekranu z instrukcjami krok po kroku

 

Wyjątkowe okoliczności

W wyjątkowych okolicznościach – takich jak poważna choroba, narodziny dziecka, śmierć współmałżonka, dziecka, rodzica, brata lub siostry – EPSO może zezwolić na zmianę terminu (w miarę dostępności wolnych terminów).

W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z EPSO, załączając wszystkie właściwe dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie, które obowiązkowo musi obejmować termin testów) i podając swój numer kandydata.

Kandydat nie może zwrócić się o przeniesienie terminu (nawet ze względu na wyjątkowe okoliczności) z jednego okresu przeprowadzania testów na inny. Następne zaproszenie do zarezerwowania terminu testu w innym okresie przeprowadzania testów kandydat otrzyma wyłącznie wtedy, gdy zostanie ponownie wybrany do udziału w testach przez służbę prowadzącą nabór.

Swoją decyzję EPSO przekazuje kandydatowi jak najszybciej. Uwaga: uwzględnione zostaną tylko odpowiednio uzasadnione, wyjątkowe okoliczności (przykłady podano powyżej).