Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Załóżmy, że w wyniku weryfikacji decyzji komisji konkursowej mogę jednak kontynuować udział w konkursie, ale w międzyczasie konkurs jest już na dalszym etapie. Co dalej?

Jeśli po weryfikacji komisja konkursowa uzna, że kandydat może kontynuować udział w konkursie, zostanie on z powrotem dopuszczony do konkursu na tym etapie, na którym został wykluczony. To, na jakim etapie jest wtedy konkurs, nie ma znaczenia.