Przejdź do treści

Jak sprawdzana będzie moja znajomość języków w procedurze naboru kontraktowych tłumaczy pisemnych (stała procedura naboru CAST)?

Question categories:

Testy EPSO sprawdzą znajomość następujących języków kandydatów:

  • Język 1 (J1) – który może być jednym z 24 języków urzędowych UE – będzie przedmiotem testów wielokrotnego wyboru sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne. Kandydat musi znać język 1 co najmniej na poziomie C1 (biegły użytkownik).
  • Język 2 (J2) – który można wybrać spośród języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, ale musi być on inny niż język 1 – będzie przedmiotem testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego rozumienie języka. Kandydat musi znać język 2 co najmniej na poziomie B2 (samodzielny użytkownik).

Więcej informacji o testach można znaleźć na naszej stronie internetowej z przykładowymi testami.

Służby prowadzące rekrutację mogą przeprowadzić dodatkowe testy, np. z tłumaczenia pisemnego.