Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy mogę złożyć więcej niż jedno zgłoszenie w procedurze naboru na kontraktowych tłumaczy pisemnych (stała procedura naboru CAST)?

Question categories:

Nie. Złożenie więcej niż jednego zgłoszenia w tej samej procedurze naboru, nawet jeśli wskaże się różne języki docelowe, nie jest dozwolone.

Jeśli kandydat zna więcej niż dwa języki urzędowe w stopniu pozwalającym na ich używanie w pracy, może zadeklarować wszystkie języki, którymi się posługuje, w rubryce „Znajomość języków” w formularzu zgłoszeniowym. Dzięki temu służby prowadzące nabór będą mogły znaleźć zgłoszenie kandydata odpowiadającego ich konkretnym potrzebom językowym.