Przejdź do treści

Czy w formularzu zgłoszeniowym muszę podać wszystkie swoje kwalifikacje/dyplomy?

Tak. Podanie wszystkich swoich dyplomów/kwalifikacji jest obowiązkowe.

Punkt 1 oświadczenia zawartego w zgłoszeniu stanowi: „Oświadczam, że informacje podane w tym zgłoszeniu są prawdziwe i kompletne.” Nieprzestrzeganie tego zapisu może skutkować wykluczeniem z procedury naboru.