Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Moja niepełnosprawność lub stan zdrowia wymagają zastosowania udogodnień podczas testów w ramach stałej procedury naboru CAST. Jak mogę takie udogodnienia uzyskać?

Question categories:

O specjalne udogodnienia podczas testów w ramach stałej procedury naboru CAST można zwrócić się, zaznaczając w formularzu zgłoszeniowym pole „special requirements” (wymogi specjalne). Konieczne jest również podanie informacji na temat swoich specjalnych potrzeb w szczegółowym formularzu informacyjnym oraz przesłanie odpowiednich dokumentów potwierdzających.

Jeżeli kandydat uzyska zgodę na racjonalne dostosowania podczas testów komputerowych, o szczegółach poinformujemy go przed dniem testów. W niektórych przypadkach doprecyzowanie i przygotowanie koniecznych udogodnień jest czasochłonne, dlatego może się zdarzyć, że kandydat zostanie zaproszony na testy, które będą się odbywać dopiero w następnym okresie przeprowadzania testów. W takim przypadku poinformujemy go o tym jak najszybciej.

EPSO dopilnuje, aby wszyscy kandydaci wyłonieni w wyniku wstępnego naboru otrzymali zaproszenia i mogli zdawać testy w możliwie najlepszych warunkach.

Należy przy tym pamiętać, że inne testy, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, są organizowane bezpośrednio przez działy prowadzące rekrutację. W razie gdyby konieczne były specjalne udogodnienia na etapie testów rekrutacyjnych, należy poinformować o tym dział prowadzący rekrutację od razu po otrzymaniu zaproszenia na te testy. EPSO nie przekazuje działom prowadzącym rekrutację żadnych informacji na temat stanu zdrowia kandydatów ani ich specjalnych potrzeb.