Przejdź do treści

Z jakiej klawiatury będę korzystać podczas testów komputerowych?

Podczas testów wielokrotnego wyboru (w tym także symulacji typu e-tray) nie potrzebujesz klawiatury.

W przypadku testów, które wymagają użycia klawiatury, w zaproszeniu na testy otrzymasz dodatkowe informacje. W przypadku testu studium przypadku, testu pisemnego dotyczącego dziedziny konkursu lub testu z tłumaczenia pisemnego, domyślnie otrzymasz klawiaturę odpowiadającą językowi, w którym będziesz pisał tekst (jeśli test zdajesz w języku angielskim, otrzymasz klawiaturę QWERTY UK, jeśli w języku niemieckim, otrzymasz klawiaturę QWERTZ DE itd.).

Aby zobaczyć różne układy klawiatury, kliknij tutaj.

Nie będzie możliwości poproszenia o inną klawiaturę. Tylko w przypadku niektórych języków (BG i NL) zostaniesz poproszony/-a o wybranie preferowanej klawiatury dla tych języków.

Przed rozpoczęciem testu należy upewnić się, czy otrzymałeś/-aś prawidłową klawiaturę.