Przejdź do treści

Jakie muszę mieć wykształcenie?

Question categories:

Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od profilu stanowiska.

Z reguły:

  • w przypadku wszystkich stanowisk dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów wyższych (asystent / grupy funkcyjne II i III) wymagane jest (co najmniej) ukończenie edukacji na poziomie szkoły średniej
  • w przypadku wszystkich stanowisk dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (administrator / grupa funkcyjna IV) wymagane jest ukończenie edukacji na poziomie co najmniej trzyletnich studiów wyższych.

Pełne informacje na temat wykształcenia wymaganego dla konkretnego profilu stanowiska podawane są w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Można też przejrzeć przykłady uznawanych kwalifikacji.