Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Gdzie znajdę więcej informacji o warunkach pracy pracowników kontraktowych?

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia można znaleźć w regulaminie pracowniczym oraz w ostatniej aktualizacji płac urzędników i pracowników kontraktowych (z lipca 2020 r.).

Szczegółowe informacje na temat warunków zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji Europejskiej można również znaleźć w dokumencie dotyczącym warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.