Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co mam zrobić, jeżeli podczas zdalnie nadzorowanego testu napotkam problem techniczny lub organizacyjny, który może mieć wpływ na mój test lub jego wynik?

W przypadku wystąpienia problemu podczas zdalnie nadzorowanego testu należy:

  • powiadomić nadzorującego za pośrednictwem funkcji LIVE PROCTOR (podczas testu) lub pracownika firmy Prometric za pomocą linku czatu w celu rozwiązania problemu i zwrócić się o zarejestrowanie problemu na piśmie ORAZ
  • w ciągu trzech dni kalendarzowych od daty testu powiadomić o wszystkim pisemnie EPSO za pomocą internetowego formularza kontaktowego, zamieszczając krótki opis napotkanego problemu. Obowiązek poinformowania EPSO ma zastosowanie we wszystkich przypadkach (również w przypadku, gdy podwykonawca zapewnia wszelkie działania następcze).