Przejdź do treści

Czy mogę zdawać testy pod zdalnym nadzorem?

W związku z rozpoczęciem przeprowadzania testów nadzorowanych zdalnie w połączeniu z testami w ośrodkach egzaminacyjnych EPSO zaczęło organizować testy komputerowe, pozostawiając w większości przypadków kandydatom wybór, jak wolą przystąpić do testów. Niektórych testów nie da się jednak (na razie) przeprowadzić pod zdalnym nadzorem i kandydaci muszą do nich przystąpić w jednym z ośrodków egzaminacyjnych. Na stronie poświęconej danemu konkursowi informujemy, czy opcja zdalnie nadzorowanego testu jest dostępna w przypadku danego testu. Wyczerpujące i kompletne informacje są również publikowane z wyprzedzeniem na kontach EPSO kandydatów.

Jeśli w miejscu, z którego kandydat się łączy, często występują problemy z połączeniem internetowym, radzimy przystąpić do testów w ośrodku egzaminacyjnym.

Uwaga: kandydaci mogą zarezerwować tylko jeden sposób udziału w testach: albo zdalnie, albo w ośrodku egzaminacyjnym. Zmiana sposobu udziału z jednego na drugi jest dopuszczalna wyłącznie w okresie przewidzianym na rezerwację terminu i zależy od dostępności ośrodka egzaminacyjnego.