Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób są organizowane zdalnie nadzorowane testy komputerowe?

Zdalne nadzorowanie za pośrednictwem aplikacji ProProctor firmy Prometric (naszego podwykonawcy) umożliwia kandydatom bezpieczny udział w testach przeprowadzanych na odległość, przed ekranem własnego komputera zamiast przed ekranem komputera w jednym z ośrodków egzaminacyjnych. 

„Nadzorujący” to osoba, która obserwuje kandydatów podczas testu. Podczas zdalnie nadzorowanego testu kandydaci są stale obserwowani przez osoby nadzorujące za pomocą różnych narzędzi monitorowania. Kandydaci mogą zwrócić się do nadzorującego, jeżeli mają pytania lub w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji.

Przebieg egzaminów jest nieprzerwanie monitorowany za pomocą sprzętu audiowizualnego służącego do wykrywania podejrzanych zachowań.