Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Dlaczego EPSO wprowadziło zdalnie nadzorowane testy komputerowe?

EPSO wprowadziło zdalnie nadzorowane testy komputerowe w wybranych konkursach na początku lipca 2021 r.

Zdalne nadzorowanie za pośrednictwem aplikacji ProProctor firmy Prometric (naszego podwykonawcy) umożliwia kandydatom udział w testach z dowolnego miejsca na świecie w uczciwy sposób.

Zdalnie nadzorowane testy umożliwiają EPSO szybsze przeprowadzanie konkursów.

System umożliwia większą elastyczność i efektywność kosztową oraz jest przede wszystkim ważny w kontekście pandemii, gdy obecność kandydatów w ośrodkach egzaminacyjnych może być utrudniona ze względu na środki w zakresie zdrowia publicznego, takie jak ograniczenia w podróżowaniu i lockdowny w niektórych krajach, z czym wiąże się również zamykanie ośrodków egzaminacyjnych.