Przejdź do treści

W jaki sposób będą przetwarzane moje dane osobowe?

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych znajdziesz w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zakładając konto EPSO, kandydaci zobowiązują się do przestrzegania zasad dotyczących kont EPSO (w tym do utworzenia tylko jednego konta EPSO).