Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Inni pracownicy

  • Pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Pracownicy są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej w celu wykonywania zadań w instytucjach UE przez czas określony. Nie są oni pracownikami UE.

Pracownicy tymczasowi zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej wykonują różne zadania, np. prace fizyczne, techniczne.

Agencje w Brukseli

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Strona internetowa: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Tel: +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tel: +32 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Strona internetowa: www.daoust.be

 

Agencje w Luksemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

  • Eksperci UE

Eksperci w poszczególnych dziedzinach polityki unijnej mogą zarejestrować swoje dane w bazie danych ekspertów prowadzonej przez instytucję lub agencję UE.

Zarejestrowani eksperci mogą zostać następnie zatrudnieni do wykonywania określonych zadań, stosownie do potrzeb.

Dowiedz się, jak możesz zostać ekspertem Komisji Europejskiej.

Możesz również odwiedzić stronę Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS).

 

  • Asystenci parlamentarni

Asystenci parlamentarni pracują bezpośrednio z posłami do Parlamentu Europejskiego i pomagają im w pracy, wykonując wiele zadań. Mogą zostać zatrudnieni w Brukseli, Strasburgu lub Luksemburgu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Można również zapoznać się ze stronami internetowymi grup politycznych Parlamentu Europejskiego, na których przedstawiono informacje o prowadzonym przez nie naborze.

 

  • Tłumacze zewnętrzni

Instytucje europejskie zlecają też pracę zewnętrznym tłumaczom pisemnym i ustnym.

Tłumacze pisemni zainteresowani pracą:

  • dla Komisji Europejskiej mogą zapoznać się z zaproszeniami do składania ofert
  • dla Trybunału Sprawiedliwości mogą zapoznać się z ogłoszeniami o zamówieniach.

Informacje dla osób zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza ustnego dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dostępne są na stronie Tłumaczenia konferencyjne dla instytucji europejskich.

 

  • Personel techniczny i pracownicy stołówek

Personel techniczny i pracownicy stołówek są zatrudniani za pośrednictwem firm zewnętrznych.

Zamówienia udzielane są w wyniku otwartych procedur przetargowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej finansowaniu i przetargom UE.