Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(ACER) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Agencja uzupełnia i koordynuje pracę krajowych organów regulacyjnych na szczeblu UE oraz działa na rzecz ukończenia realizacji jednolitego rynku energii w UE obejmującego energię elektryczną i gaz ziemny.

Location
Lublana (Słowenia)