Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym to partnerstwo o wartości 2 mld euro między Unią Europejską a Konsorcjum Bioprzemysłu, w ramach którego finansowane są projekty wspierające w Europie rozwój konkurencyjnego bioprzemysłu opartego na obiegu zamkniętym.

Przedsięwzięcie opiera się na zasadach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2031. Partnerstwo bazuje na sukcesie swojego poprzednika, Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, a jednocześnie stanowi odpowiedź na obecne wyzwania stojące przed przemysłem. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu w odniesieniu do wszystkich umów, w tym umów o udzielenie dotacji, i zobowiązań.

Location
Bruksela (Belgia)