Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości, z siedzibą w Luksemburgu, dokonuje wykładni prawa UE, aby zagwarantować, że będzie ono stosowane w taki sam sposób we wszystkich krajach UE. Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami. W określonych sytuacjach Trybunał może również rozpatrywać sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE.

Większość personelu Trybunału jest wybierana z list rezerwowych utworzonych w wyniku konkursów otwartych. Informacje o tych konkursach są opublikowane na tej stronie internetowej. Jednak w niektórych przypadkach Trybunał może zatrudniać do zadań pomocniczych pracowników na czas określony lub pracowników kontraktowych. Dotyczy to również wszystkich pozostałych instytucji.

Location
Luksemburg (Luksemburg)