Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczne i spójne regulacje ostrożnościowe i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym.

Location
Paryż (Francja)