Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(EDA) Europejska Agencja Obrony

EDA wspiera Radę i państwa członkowskie w ich wysiłkach zmierzających do poprawy europejskich zdolności obronnych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz utrzymania europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w jej obecnym kształcie oraz jej dalszego rozwoju.

Location
Bruksela (Belgia)