Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(EFCA) Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa została ustanowiona w celu promowania stosowania najwyższych wspólnych norm w zakresie kontroli, inspekcji oraz nadzoru w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Location
Vigo (Hiszpania)