Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(EIOPA) Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Główne zadanie urzędu polega na wspieraniu stabilności systemu finansowego, przejrzystości rynków i produktów finansowych, a także ochronie właścicieli polis, członków programów emerytalnych i osób uposażonych.

Location
Frankfurt nad Menem (Niemcy)