Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Instytucje UE

Instytucje Unii są centralnym elementem Unii Europejskiej. Zostały one utworzone przez rządy krajowe, aby pomóc im w osiągnięciu celów, które państwa członkowskie określiły w traktatach założycielskich. Instytucje te są głównymi organami decyzyjnymi Unii Europejskiej.

EPSO prowadzi selekcję kandydatów do następujących instytucji Unii: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), Europejski Komitet Regionów (KR), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD).

Location
Bruksela (Belgia)
Luksemburg (Luksemburg)