Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(EUIPO) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

EUIPO to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej odpowiedzialny za zarządzanie unijnym znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem wspólnotowym. Urząd współpracuje również z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE oraz partnerami międzynarodowymi w celu zharmonizowania procesu rejestracji znaków towarowych i wzorów w Europie i na świecie.

Location
Alicante (Hiszpania)