Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Czasem w związku z wykonywaniem swoich zadań instytucje i organy europejskie przetwarzają – w formie elektronicznej, papierowej lub jako obiekt wizualny – dane osobowe obywateli. Przetwarzanie obejmuje gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, odzyskiwanie, przesyłanie, blokowanie i usuwanie danych. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) czuwa nad tym, by przy tych czynnościach respektowano surowe zasady prywatności.

Biuro EIOD, z siedzibą w Brukseli, zostało ustanowione w 2004 r. i obecnie zatrudnia około 60 pracowników pogrupowanych w pięciu działach i zespołach. Biuro nie tylko zatrudnia pracowników statutowych, ale też oferuje programy dla ekspertów krajowych zatrudnianych na czas określony oraz stażystów.

 

Location
Bruksela (Belgia)