Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

(FRONTEX) Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex wspiera, koordynuje i wzmacnia ochronę granic europejskich zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z koncepcją zintegrowanego zarządzania granicami.

Location
Warszawa (Polska)